LANGUS IR IŠORINES DURIS VEIKIANČIOS VĖJO APKROVOS

LANGUS IR IŠORINES DURIS VEIKIANČIOS VĖJO APKROVOS

Vertinant vėjo poveikį, reikia numatyti langų ir išorinių durų darbo sąlygų pokytį, dėl kurio gali pasikeisti išorinis ir vidinis vėjo slėgis (durys ar langai paprastai būna uždaryti, bet jie gali būti atidaryti per audrą). Visais atvejais reikia įvertinti nepalankiausią vėjo poveikių derinį.

Jei tikėtina, kad pastato langus ar išorines duris vienu metu gali veikti vėjo slėgis į vidinį ir išorinį paviršius, turi būti įvertintas šis nepalankiausias vėjo poveikis ir vėjo slėgis apskaičiuotas kaip išorinio ir vidinio vėjo slėgių skirtumas. Dėl šios priežasties langus ar išorines duris veikiantis vėjo slėgis gali būti teigiamas ir neigiamas. Vėjo slėgis turi būti skaičiuojamas pagal [6.7], [6.10]. Skaičiavimuose šalia kitų būtinų įvertinti faktorių [6.7] reikia įvertinti vėjo apkrovos rajoną (2.1 pav.), vėjo greičio atskaitinę reikšmę (2.1 lentelė), vietovės tipą (2.2 lentelė), lango arba išorinių durų aukštį virš grunto lygio ir atstumą nuo pastato pakraščių (2.2 pav.).

2.1 pav. Vėjo apkrovos rajonai (vėjo apkrovos rajonų ribos nustatomos pagal administracinio rajono ribas) langus ir išorines duris veikiančių vėjo apkrovų skaičiavimams.

III vėjo apkrovos rajonui priskiriamos Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų, o taip pat Palangos, Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybių teritorijos.

II vėjo apkrovos rajonui priskiriamos Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijos.

I vėjo apkrovos rajonui priskiriama likusi Lietuvos teritorijos dalis.

 

2.1 lentelė

Įvairių vėjo apkrovos rajonų vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0

Vėjo apkrovos rajonas

Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės [6.7] vref,0 (m/s)

I

24

II

28

III

32

2.2 lentelė

Vietovės tipai

A

B

C

Atviros jūrų pakrantės, ežerų ir vandens saugyklų pakrantės

Miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis

Miestų rajonai, užstatyti aukštesniais kaip 25 m statiniais

 

PASTABA. Statiniai laikomi esantys nurodyto tipo vietovėje, jeigu ši vietovė iš vėjo pusės tęsiasi 30 h atstumu, kai statinio aukštis h iki 60 m, ir iki 200 m, kai aukštis didesnis.

 

LANGUS IR IŠORINES DURIS VEIKIANČIOS VĖJO APKROVOS

2.2 pav. Pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje esančios vietos priskiriamos pastato pakraščiams, o 1,5 m atstumu nuo pastato kampų – pastato kampams.

Langai ir išorinės durys turi būti atsparūs ne mažesnėms negu 2.3 lentelėje nurodytoms vėjo apkrovoms.

2.3 lentelė

Langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos. Lentelėje pateiktos vėjo apkrovos gali būti teigiamos ir neigiamos

Langų ar durų aukštis virš grunto lygio, h, m

Vėjo slėgis į langus, Pa

Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone

Vietovės tipai 2-ajame vėjo greičio rajone

Vietovės tipai 3-iajame vėjo greičio rajone

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Vėjo slėgis į langus ir išorines duris pastato centrinėse zonose

h < 6

220

140

100

290

200

140

380

250

180

6 ≤ h < 15

290

190

130

390

260

180

510

340

230

15 ≤ h < 30

370

250

180

510

340

240

660

440

310

30 ≤ h < 60

410

300

270

550

410

360

720

530

470

60 ≤ h < 100

510

410

320

700

560

440

910

730

570

Vėjo slėgis į langus ir išorines duris pastato pakraščiuose

h < 6

530

350

250

720

480

340

940

630

450

6 ≤ h < 15

720

470

320

970

640

440

1270

840

570

15 ≤ h < 30

930

620

440

1260

840

600

1650

1100

780

30 ≤ h < 60

1010

740

660

1370

1010

900

1790

1320

1170

60 ≤ h < 100

1280

1020

800

1740

1390

1090

2270

1810

1430

Vėjo slėgis į langus ir išorines duris pastato kampuose

h < 6

800

530

380

1080

720

510

1410

940

670

6 ≤ h < 15

1070

710

480

1460

960

660

1900

1250

850

15 ≤ h < 30

1390

930

660

1890

1260

890

2470

1650

1160

30 ≤ h < 60

1510

1110

990

2060

1520

1350

2660

1980

1760

60 ≤ h < 100

1910

1530

1200

2600

2080

1640

3400

2710

2140

 

PASTABOS. Patalpų išsihermetinimo atveju gali atsirasti dvigubai didesnio slėgio poveikis. Daugiau kaip 100 m virš grunto lygio esančius langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos turi būti pagristos atskirais skaičiavimais.

 

Informacijos šaltinis: e-seimas.lrs.lt

 

Facebook Twitter LinkedIn Digg ReddIt